วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

SIRIRAT LAKKANA

SIRIRAT
S=53=>01010011
I=49=>01001001
R=52=>01010010
I=49=>01001001
R=52=>01010010
A=41=>01000001
T=54=>01011010
LAKKANA
L=4C=01001100
A=41=01000001
K=4B=01001100
K=4B=01001100
A=41=01000001
N=4E=01001110
A=41=01000001

ไม่มีความคิดเห็น: