วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แนะนำตัวเอง

ชื่อ ศิริรัตน์ ลักขะณา
ชื่อเล่น กิ่ง
รหัสนักศึกษา 5112407106
เบอร์โทร 0804059964
เพื่อนสนิท
1. นางสาวณัฐพร บุญรักษา
2. นางสาวพัชรี โยธา

ไม่มีความคิดเห็น: